Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 20, 2021

Search

Language switcher

Simple Responsive Slideshow

 

Εταιρικό προφίλ

Η "ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε." ιδρύθηκε το 1980 από τους Λεωνίδα Λογοθέτη και Γεώργιο Παρηγόρη, Πολιτικούς Μηχανικούς.  


Από τη σύσταση της μέχρι σήμερα παρέχουμε Υπηρεσίες Συμβούλου Μηχανικού, τόσο στο Δημόσιο και τους Δημόσιους Οργανισμούς, όσο και σε Ιδιώτες στους τομείς των Κατασκευών Έργων Πολιτικού Μηχανικού και των Συγκοινωνιακών Έργων.

Η εταιρεία μας απαρτίζεται από Διπλωματούχους και Τεχνολόγους  Μηχανικούς, Σχεδιαστές και Διοικητικό Προσωπικό και με την υποστήριξη ενός  σύγχρονου  οργανωμένου δικτύου υπολογιστών και μιας πλούσιας βιβλιοθήκης λογισμικού  παραμένουμε δεσμευμένοι στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που υπόκεινται σε διαρκή βελτίωση.

Τα γραφεία της εταιρείας στεγάζονται σε χώρους συνολικού εμβαδού 800 τ.μ. 

Από το 2008 εφαρμόζεται το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001 
 
Η εταιρία είναι ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) από το 1981.

Η "ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε." είναι εγγεγραμένη στο Μητρώο Μελετητών του ΥΠΟΜΕΔΙ (αρ.μητρώου: 27) με πτυχία στις παρακάτω κατηγορίες:

(08) Στατικές Μελέτες : πτυχίο Ε’ τάξης
(10) Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων :  πτυχίο Β’τάξης
(21) Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες :   πτυχίο Ε’τάξης