Πέμπτη, Οκτωβρίου 21, 2021

Search

Language switcher

Simple Responsive Slideshow

Η Φιλοσοφία μας

Ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η διαχείριση  έργων πολιτικού μηχανικού  ήταν κατά τις τελευταίες δεκαετίες  και συνεχίζει  να αποτελεί τον πυρήνα του αντικειμένου  με το οποίο η  "ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.¨ ασχολείται. 


 Η θεμελιώδης διαφορά είναι ότι από την αρχή της δραστηριοποίησης μας στον τομέα τον κατασκευών η αειφορία-βιωσιμότητα του παραγόμενου από εμάς  έργου ήταν το επίκεντρο των εργασιών μας.  Αυτό άλλωστε μαζί με την έντιμη  άσκηση των καθηκόντων μας  αποτελεί  για εμάς τον καλύτερο τρόπο ανάπτυξης σε σχέση με τους πελάτες μας και την κοινωνία.