+30 210 8707900

Ποιοι είμαστε

Η “ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.” ιδρύθηκε το 1980 και από την σύσταση της μέχρι σήμερα παρέχει Υπηρεσίες Μηχανικού, τόσο στο Δημόσιο όσο και σε Ιδιώτες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

H εμπειρία μας σε μια σειρά τομέων εξειδίκευσης όπως:

Υπηρεσίες Συμβούλου Μηχανικού, Στατικές, Γεωτεχνικές και Συγκοινωνιακές μελέτες, μελέτες Σηράγγων και Γεφυρών

καθώς η δραστηριοποίηση μας σε τομείς όπως:

Δημόσιες Υποδομές & Υπηρεσίες, Υγεία, Βιομηχανία, Μεταφορές, Κατασκευές & Real Estate, Εκπαίδευση, Τουρισμό, Υπηρεσίες κ.α.

μας επιτρέπουν να δημιουργούμε στέρεες, μακροχρόνιες και αποτελεσματικές συνεργασίες προς όφελος των Πελατών μας.

Η μακροχρόνια εμπειρία, η τεχνογνωσία, και η ενημέρωση περί των νέων επιστημονικών εξελίξεων, μας δίνουν τη δυνατότητα για την αντιμετώπιση σύνθετων θεμάτων με ανεξάρτητο και δημιουργικό πνεύμα.

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Μελετητικών Γραφείων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΜΕ) με αρ. μητρώου 27 και πτυχία στις παρακάτω κατηγορίες:

Στατικές Μελέτες: πτυχίο Ε’ τάξης (κατ. 08)

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων: πτυχίο Δ’ τάξης (κατ. 10)

Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες: πτυχίο Ε’ τάξης  (κατ. 21)

Υδραυλικές Μελέτες: πτυχίο Α’ τάξης (κατ. 13)

Περιβαλλοντικές Μελέτες: πτυχίο Α’ τάξης (κατ. 27)

  • Εταιρική Κουλτούρα

Η στελέχωση της εταιρείας μας αποτελείται από ομάδα Μηχανικών – διαφορετικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, ώστε ευέλικτα και αποτελεσματικά να ανταποκρίνονται σε ποικίλα έργα με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Φιλοσοφία της Εταιρείας από την έναρξή της, η αρχή της βιωσιμότητας, βασικός παράγοντας καλής λειτουργίας και υγιών συνεργασιών, τα οποία μαζί με τον υπεύθυνο και έντιμο τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων μας αποτελούν τους βασικούς  παράγοντες  για τα βέλτιστα αποτελέσματα.

  • Διασφάλιση Ποιότητας

Οι Υπηρεσίες που προσφέρουν οι «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.» είναι σύμφωνες με τα εταιρικά πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το γραφείο μας έχει οργανώσει τις διαδικασίες εργασιών του βάσει των διεθνών προτύπων ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.

 

  • Επαγγελματική Ευθύνη

Το γραφείο μας διαθέτει ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Επαγγελματικής Ευθύνης εθνικής εμβέλειας με μέγιστο ποσό αποζημιώσεων 750K € ανά γεγονός και 1M €  στο σύνολο.

Διοικηση

Γιώργος  Παρηγόρης 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π., 1973) με περισσότερες από 5 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπόνηση και διοίκηση μελετών τεχνικών έργων.

Έχει διατελέσει συντονιστής στο σχεδιασμό και την επίβλεψη αρκετών σημαντικών συγκοινωνιακών έργων  (Οδοποιίας και Σιδηροδρομικών), Κτιριακών Εγκαταστάσεων και λοιπών Υποδομών Ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 50 έτη.

Βασικός μελετητής σε εκατοντάδες μεσαία και μικρότερα έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και είναι ένας από τους αρκετά αναγνωρισμένους Έλληνες μηχανικούς στους τομείς δραστηριοποίησης του.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.), της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής. Είναι επίσης μέλος του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος του Τ.Ε.Ε. του οποίου έχει υπάρξει και Πρόεδρος, ισόβιο μέλος του AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS (A.S.C.E.) και μέλος του AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (A.C.I.).

Μάνος Παρηγόρης

Αντιπρόεδρος & Διευθυντής Έργων

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ. 2003), με Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων από το ALBA Graduate Business School (MBA with honors, 2013). Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη εμπειρίας στην εκπόνηση και διοίκηση μελετών τεχνικών έργων στην Ελλάδα και το Eξωτερικό.

Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία στην διαδικασία δημοπράτησης τεχνικών έργων, καθώς και στην επίβλεψη, την διαχείριση, τον ποιοτικό έλεγχο, την συντήρηση και τον προγραμματισμό επισκευής υποδομών και τεχνικών έργων/κτιρίων. Επίσης έχει ασχοληθεί με την συγγραφή διεθνών κανονισμών στο συγκοινωνιακό σχεδιασμό και την συγκοινωνιακή τεχνική.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) και του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ).