+30 210 8707900

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Βοηθάμε τους πελάτες μας να συλλάβουν τι είναι τεχνικά εφικτό και να το υλοποιήσουν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στον 44ο χρόνο λειτουργίας μας, προσφέρουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών μηχανικού σε διάφορους τομείς. Ανακαλύψτε τις δυνατότητες μας.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Οι πελάτες μας, Ιδιώτες & Φορείς Δημοσίου Ενδιαφέροντος, λαμβάνουν υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης μας. Δείτε τα έργα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δομοστατικές Μελέτες Α.Ε

 Υπηρεσίες Συμβούλου Μηχανικού

Μάθετε περισσότερα

Δομοστατικές Μελέτες Α.Ε

 Υπηρεσίες Συμβούλου Μηχανικού

Μάθετε περισσότερα

Δομοστατικές Μελέτες Α.Ε

 Υπηρεσίες Συμβούλου Μηχανικού

Μάθετε περισσότερα

Οι υπηρεσίες μασ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ΜΕΛΕΤΗ

Κατά τα τελευταία 40 και πλέον έτη, η αποδεδειγμένη ικανότητα μας στον σχεδιασμό έργων μηχανικού, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε μεγέθους & πολυπλοκότητας έργο από την σύλληψη μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής & την συντήρηση/αποκατάσταση του. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ/ΜΕΛΕΤΗ

Κατά τα τελευταία 40 και πλέον έτη, η αποδεδειγμένη ικανότητα μας στον σχεδιασμό έργων μηχανικού, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε κάθε μεγέθους & πολυπλοκότητας έργο από την σύλληψη μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής & την συντήρηση/αποκατάσταση του. …

Περισσότερα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Τα στελέχη της εταιρείας μας, με σημαντική εμπειρία τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή, είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τις ανάγκες αλλά και τα πιθανά ρίσκα/ευθύνες για τους πελάτες της και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Τα στελέχη της εταιρείας μας, με σημαντική εμπειρία τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή, είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν τις ανάγκες αλλά και τα πιθανά ρίσκα/ευθύνες για τους πελάτες της και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.  …

Περισσότερα

Πάνω από 40 χρόνια

Περισότερα από 120 μεσαίου και μεγάλου μεγέθους έργα απο το 2000

Περισότερα από 2 δις ευρώ κόστος εκτελεσθέντων έργων από το 2000

Ενδεικτικα εργα Ενδεικτικα εργα