+30 210 8707900

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ

Περιγραφή  Έργου:

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή ενός οδικού άξονα που θα παρακάμπτει το πολεοδομικό συγκρότημα της Αράχωβας, έτσι ώστε να εκλείψουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί στον οικισμό η διέλευση της κυκλοφορίας από το κέντρο του.

Η παράκαμψη διαμορφώνεται α) με την κύρια Σήραγγα (μήκους περίπου 1512,00μ. και την παράλληλη διαμήκη Σήραγγα Διαφυγής β) με τον Ανατολικό Ανισόπεδο Κόμβο και γ) τον Δυτικό Ανισόπεδο και Δυτικό Ισόπεδο Κόμβο. 

Το συνολικό μήκος της χάραξης είναι περί τα 3,6 χλμ. Ο Ανατολικός Ανισόπεδος Κόμβος χωροθετείται βορειοανατολικά του οικισμού της Αράχωβας και συνδέει την αρτηρία με την υφιστάμενη Εθνική Οδό. Ο Δυτικός Ανισόπεδος Κόμβος χωροθετείται βορειοδυτικά του οικισμού της Αράχοβας και συνδέει την αρτηρία με την υφιστάμενη Εθνική Οδό. Ο Δυτικός ισόπεδος Κόμβος χωροθετείται νοτιοδυτικά του οικισμού της Αράχοβας και συνδέει τις κάθετες οδούς ΚΟ2 και ΚΟ3. Η σύνδεση της Ανατολικής και Δυτικής προσπέλασης γίνεται με σήραγγα μήκους 1512μ. περίπου, η οποία παρακάμπτει την πόλη περνώντας βορειότερα.

Η τυπική διατομή είναι β2σ συνολικού εύρους 11μ με ενιαίο οδόστρωμα και αποτελείται από 2 Λωρίδες πλάτους 3,75μ. και 1,5μ. ΛΕΑ.

Μελετήθηκε σε Οριστική Μελέτη παράπλευρο Οδικό δίκτυο με τυπικές διατομές Η1 και Η2 (Η1=5μ και Η2=3,5μ) για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και την αποκατάσταση του αποκοπτόμενου υφιστάμενου οδικού δικτύου. Οι κατά μήκος κλίσεις κυμαίνονται από -4,77% έως +4,18% και οι ακτίνες καμπυλότητας μεταξύ R=110 και R=1000μ.

Πελάτης: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

Ημερομηνία: 2009 – 2019 & 2022-2023 (2 Συμβάσεις)

Τοποθεσία: Αράχωβα

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 145.000.000 €

Αντικείμενο Εργασιών:

Στα πλαίσια του έργου το γραφείο μας εκπόνησε τις παρακάτω μελέτες:

  • Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Αρτηρίας, Παράπλευρου και Τοπικού Οδικού Δικτύου
  • Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Ανισόπεδων Κόμβων και Ισόπεδου Κόμβου
  • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Φωτογραφικό υλικό