+30 210 8707900

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΕΦΥΡΩΝ-ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ MODON JEDDAH 4 INDUSTRIAL CITY

Περιγραφή  Έργου:

Πρόκειται για τις πλήρεις μελέτες 5 Γεφυρών και 3 Κάτω Διαβάσεων στην Βιομηχανική Πόλη Jeddah 4 της MODON (Saudi Industrial Property Authority).

Πελάτης: SALFO & ASSOCIATES S. ARABIA

Ημερομηνία: 2014 – 2016 

Τοποθεσία: S. ARABIA/JEDDAH

Αντικείμενο Εργασιών:

Στα πλαίσια του έργου το γραφείο μας εκπόνησε τις παρακάτω μελέτες:

  • Στατική Προμελέτη Τεχνικών
  • Οριστική Μελέτη Τεχνικών
  • Μελέτη Εφαρμογής Τεχνικών με πλήρη Κατασκευαστικά Σχέδια
  • Γεωτεχνική Αξιολόγηση Γεωτρήσεων και Μελέτη Θεμελίωσης Τεχνικών
  • Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης

Φωτογραφικό υλικό