+30 210 8707900

Υπογειοποίηση Σιδηροδρομικού Διαδρόμου Στην Περιοχή των Σεπολίων

Περιγραφή  Έργου:

Πρόκειται για το έργο κατασκευής τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου συνολικού μήκους 2,36 χλμ, εκ των οποίων τα 1,49χλμ. μελετήθηκαν ως πλήρως υπογειοποιημένα (Cover&Cut).  Το έργο ξεκινά από την έξοδο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών προς Θεσ/νικη και καταλήγει στις Τρεις Γέφυρες στην περιοχή Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων, όπου συναντά τον πρόσφατα κατασκευασμένο και σε λειτουργία νέο τετραπλό σιδηροδρομικό διάδρομο.

Ο ανατολικός διάδρομος θα εξυπηρετεί την κίνηση των προαστιακών συρμών, ενώ ο δυτικός την κίνηση των υπεραστικών συρμών.  Το έργο είναι αρκετά σύνθετο γιατί βρίσκεται εντός πυκνά δομημένου αστικού περιβάλλοντος αλλά και γιατί συναντά και τη γραμμή 2 του Μετρό (στο τμήμα Σεπόλια – Αττική).

Πελάτης: ΕΡΓΑ ΟΣΕ (Αρ. Σύμβ.: 726/14)

Ημερομηνία: 2014 – 2016

Τοποθεσία: Σεπόλια, Αθήνα

Προϋπολογισμός Έργου: 116.000.000 €

Αντικείμενο Εργασιών:

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκε η πλήρης στατική και γεωτεχνική μελέτη του τεχνικού υπογείοποιησης καθώς και των συνοδών έργων (Κτίρια Η/Μ). Περιληπτικά αναφέρονται οι παρακάτω προσφερόμενες υπηρεσίες:

  • Στατική και γεωτεχνική μελέτη του τεχνικού υπογειοποίησης & των τοίχων αντιστήριξής

Στα πλαίσια της σύμβασης πραγματοποιήθηκε η γεωτεχνική αξιολόγηση καθώς και η μελέτη θεμελίωσης του Cover&Cut και των συνοδών Κτιρίων Η/Μ.  Πραγματοποιήθηκαν επίσης η προμελέτη &  οριστική στατική μελέτη του υπόγειου τεχνικού με την μέθοδο Cover&Cut καθώς και η προμελέτη και οριστική μελέτη των προσωρινών και μονίμων τεχνικών αντιστήριξης.

  • Μελέτη αλληλεπίδρασης του τεχνικού υπογειοποίησης με τα υφιστάμενα γειτονικά κτίρια αλλά και την σήραγγα του Μετρό στη θέση διασταύρωσης τους.
  • Στατική και γεωτεχνική μελέτη για τα κτίρια Η/Μ του έργου (Προμελέτη/Οριστική/Μελ. Εφαρμογής).

Φωτογραφικό υλικό