+30 210 8707900

Νέο Κτίριο Υπηρεσιών Περ. Κεντρικής Μακεδονίας στη Βέροια

Περιγραφή  Έργου:

Πρόκειται για το έργο κατασκευής του νέου κτιρίου, επιφάνειας 9.000 τ.μ., για την στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) στη Βέροια.

Το κτίριο αναπτύσσεται σε 4 επίπεδα, και ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται κυρίως από οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά και στοιχεία από δομικό χάλυβα σε κάποια τμήματα του. Το κτίριο διαθέτει υπόγειο και υπαίθριο παρκινγκ δυναμικότητας 200 θέσεων περίπου.

Πελάτης: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αρχιτέκτονας: Schema 4 Architects

Ημερομηνία: 2023 – 

Τοποθεσία: Βέροια

Προϋπολογισμός Έργου: 30.000.000 €

Αντικείμενο Εργασιών:

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκε η πλήρης στατική, γεωτεχνική και συγκοινωνιακή μελέτη του κτιρίου. Περιληπτικά αναφέρονται οι παρακάτω προσφερόμενες υπηρεσίες:

  • Αξιολόγηση Γεωτεχνικής Έρευνας και Μελέτη Θεμελίωσης
  • Οριστική Στατική Μελέτη
  • Συγκοινωνιακή Μελέτη Πάρκινγκ και Σύνδεσης με το τοπικό Οδικό Δίκτυο
  • Προετοιμασία παραδοτέων για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας
  • Μελέτη Εφαρμογής/Παραγωγή Κατασκευαστικών Σχεδίων και Λεπτομερειών

 

 

Φωτογραφικό υλικό