+30 210 8707900

Τεχνικά/Γέφυρες στην Παράκαμψη της Αράχωβας

Περιγραφή  Έργου:

Σκοπός των συμβάσεων στα πλαίσια των οποίων εκπονήθησαν οι μελέτες των τεχνικών-γεφυρών είναι η κατασκευή ενός οδικού άξονα που θα παρακάμπτει το πολεοδομικό συγκρότημα της Αράχωβας και θα διευκολύνει την κίνηση προς Δελφούς-Ιτέα και προς το Χιονοδρομικό Κέντρο, έτσι ώστε να εκλείψουν τα δυσμενή περιβαλλοντικά προβλήματα που συσσωρεύονται στον οικισμό λόγω της διέλευσης σήμερα της κυκλοφορίας από το κέντρο του.

Το έργο και τα τεχνικά αναπτύσσονται σε τρεις κόμβους:

    Ανατολικός Ανισόπεδος Κόμβος:

 • Γέφυρα Γ1 3 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 92,64μ., με ανωδομή εσχάρα προεντεταμένων προκατασκευασμένων δοκών.
 • Γέφυρα Γ2 4 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 155,00μ., με ανωδομή εσχάρα προεντεταμένων προκατασκευασμένων δοκών.
 • Γέφυρα Γ3 7 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 178,00μ., με ανωδομή προεντεταμένης/οπλισμένης κιβωτοειδούς διατομής.
 • Φορέας Πρόσβασης στο Τεχνικό Γ3 τύπου κλειστού κιβωτίου, μήκους 19,80μ. περίπου.
 • Πασσαλότοιχοι συνολικού μήκους 360,00μ.

Δυτικός Ανισόπεδος & Ισόπεδος Κόμβος:

 • Γέφυρα Γ5 3 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 85,00μ., με ανωδομή διατομής δικύψελου οπλισμένου κιβωτίου.
 • Γέφυρα Γ7.1 3 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 76,00μ., με ανωδομή οπλισμένης κιβωτοειδούς διατομής.
 • Γέφυρα Γ7.2 4 ανοιγμάτων, συνολικού μήκους 101,00μ., με ανωδομή οπλισμένης κιβωτοειδούς διατομής.
 • Γέφυρα Γ7.8 1 ανοίγματος, μήκους 14,20μ., με ανωδομή διατομής δικύψελου οπλισμένου κιβωτίου.
 • Γέφυρα Γ8 1 ανοίγματος, μήκους 14,86μ., με ανωδομή διατομής δικύψελου οπλισμένου κιβωτίου.
 • Πασσαλότοιχοι συνολικού μήκους 980,00μ.

 

Πελάτης: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

Ημερομηνία: 2009 – 2019 & 2022-2023 (2 Συμβάσεις)

Τοποθεσία: Αράχωβα

Προϋπολογισμός Τεχνικών-Γεφυρών: 35.000.000 €

Αντικείμενο Εργασιών:

Στα πλαίσια των συμβάσεων του έργου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

 • Στατική Προμελέτη των Γεφυρών και των Τεχνικών
 • Οριστική Στατική Μελέτη και Μελέτη Θεμελίωσης των Γεφυρών και των Τεχνικών
 • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Φωτογραφικό υλικό