+30 210 8707900

ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑ

Περιγραφή  Έργου:

Πρόκειται για συγκρότημα κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το συγκρότημα αποτελείται από 8 κτίρια στατικώς ανεξάρτητα που χωρίζονται μεταξύ τους με αρμούς. Τα κτίρια αποτελούνται από ένα, δύο ή τρία υπόγεια και τρείς στάθμες ανωδομής.

Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκε ειδική μελέτη για τη θεμελίωση, η οποία επιτυγχάνεται με εσχάρα πεδιλοδοκών και με πλάκα γενικής κοιτόστρωσης, ενώ όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τη διαμόρφωση προσωρινών κεκλιμένων πρανών έγινε μελέτη αντιστήριξης με πασσάλους μετά από εκτέλεση γεωτρήσεων και αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Πελάτης: Α.Β.Γ. ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Α.Ε.

Αρχιτέκτονας: Α.Ν. Τομπάζης

Ημερομηνία: 2001 – 2004

Τοποθεσία: Κηφισιά

Προϋπολογισμός Έργου: 23.000.000 €

Αντικείμενο Εργασιών:

Στα πλαίσια του έργου το γραφείο παρείχε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Αξιολόγηση Γεωτεχνικής Έρευνας και Μελέτη Θεμελίωσης
  • Στατική Προμελέτη & Οριστική Στατική Μελέτη & Μελέτης Οικοδομικής Αδείας.
  • Στατική Μελέτη Εφαρμογής
  • Επίβλεψη Εργασιών Στατικού Αντικειμένου

 

Φωτογραφικό υλικό