+30 210 8707900

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΜΕ Σ.Γ. (Χ.Θ. 41+957,72)

Περιγραφή  Έργου:

Πρόκειται για γέφυρα δύο κλάδων του αυτοκινητοδρόμου Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και διαμορφώνει την Άνω Διάβαση με την Σιδηροδρομική Γραμμή Υψηλής Ταχύτητας (Σ.Γ.Υ.Τ.) του Ο.Σ.Ε., τον κλάδο Ε65-Δ και την κάθετη οδό 1Ν.

Το Τεχνικό είναι γέφυρα δύο ανεξάρτητων κλάδων συνολικού μήκους 837,21μ και περιλαμβάνει 22 ανοίγματα σε κάθε κλάδο ξεκινώντας από την Χ.Θ. 23+107,64 έως την Χ.Θ. 23+944,85. Τα επιμέρους ανοίγματα κάθε κλάδου έχουν μήκη μεταβλητά από 27,21μ έως 45,00μ. Ο φορέας ανωδομής κάθε κλάδου χωρίζεται με αρμούς διαστολής σε έξι τμήματα.  Τα μεταξύ των αρμών ανεξάρτητα τμήματα του φορέα ανωδομής είναι συνεχή.

Η διατομή του φορέα ανωδομής του κάθε κλάδου, ακολουθεί την εγκάρσια κλίση του καταστρώματος της γέφυρας και είναι σύμμικτη αποτελούμενη από τέσσερις μεταλλικές κύριες δοκούς ύψους 1.60μ και πλάκα καταστρώματος οπλισμένου σκυροδέματος. Το συνολικό ύψος του φορέα ανωδομής είναι 1,95μ.

Πελάτης: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Ημερομηνία: 2004 – 2006 

Τοποθεσία: Ε.Ο ΑΘηνών – Λαμίας

Προϋπολογισμός Κατασκευής Γεφυρών: 46.930.000 €

Αντικείμενο Εργασιών:

Στα πλαίσια των συμβάσεων του έργου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες:

  • Στατική Προμελέτη των Γεφυρών με διερεύνηση 2 εναλλακτικών λύσεων.
  • Στατική Οριστική Μελέτη Γεφυρών.

Φωτογραφικό υλικό