+30 210 8707900

ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΛΑΥΚΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΑΣ

Περιγραφή  Έργου:

Πρόκειται για τις μελέτες των τεχνικών του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Σύνδεσης των Παραγλαύκιων Αρτηριών με τον Νέο Λιμάνι της Πάτρας (17 τεχνικά).

Το Έργο αποτελείται από τα παρακάτω τεχνικά Γεφυρών:

  • Γέφυρες Δεξιάς Παραγλαύκιας Αρτηρίας συνολικού μήκους 569,26m αποτελούμενες από 5 γέφυρες μήκους από 57,5m έως 202,08m
  • Γέφυρες Αριστερής Παραγλαύκιας Αρτηρίας συνολικού μήκους 540,81m αποτελούμενες από 5 γέφυρες μήκους από 20m έως 114,76m
  • Γέφυρες Κλάδου Α συνολικού μήκους 140,28m αποτελούμενες από 3 γέφυρες μήκους από 17,78m έως 79,57m
  • Γέφυρα Κλάδου Β: 1 γέφυρα μήκους 148,35m
  • Γέφυρα Κλάδου Γ: 1 γέφυρα μήκους 76,29m
  • Γέφυρες Κλάδου Δ συνολικού μήκους 178,87m αποτελούμενες από 2 γέφυρες μήκους 92,39m και 86,48m
  • Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού μήκους 33,66m

Όλες οι γέφυρες σχεδιάστηκαν με διατομή μονοκύψελου ή δικύψελου κιβωτίου (στις προσαρμογές των κλάδων με την αρτηρία) από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα. Οι συνεχείς κιβωτιοειδείς φορείς μελετήθηκαν σε φάσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η κατασκευή τους. Επισημαίνεται ότι ο σχεδιασμός του Α/Κ παρουσίαζε ιδιαιτερότητες τόσο λόγω της ανάπτυξης του σε οικιστική περιοχή, όσο και λόγω υφιστάμενων εμποδίων (υφιστάμενες οδοί, ποταμός Γλαύκος, υφιστάμενη και μελλοντική σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Σ.Γ.Υ.Τ.).

Πελάτης: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών 

Ημερομηνία: 2007 – 2009 

Τοποθεσία: Πάτρα

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 21.600.000 €

Αντικείμενο Εργασιών:

Στα πλαίσια του έργου το γραφείο μας εκπόνησε τις παρακάτω μελέτες:

  • Στατική Προμελέτη Τεχνικών
  • Οριστική Μελέτη Τεχνικών
  • Προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης

Φωτογραφικό υλικό